Khóa tu học về lãnh đạo Latino ở nông thôn

Este Correo se encuentra abajo en español.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng hiện đã mở đăng ký cho năm 2012 của chúng tôi Khóa tu học về lãnh đạo Latino ở nông thôn!

Bạn có thể giúp chúng tôi nhận ra từ? Khóa tu được tổ chức trong năm nay bởi một Ủy ban Cố vấn Latino gồm 8 thành viên đại diện cho các quận trên toàn tiểu bang. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp cận những góc xa của tiểu bang nơi người Latinh và người nhập cư đang thực hiện tổ chức công bằng xã hội ở cơ sở. Hướng dẫn đăng ký có trên trang blog của chúng tôi: http://ruraloregonlatinoleadership.wordpress.com/

Nếu bạn là một đồng minh đang tìm cách giúp đỡ, bạn có thể tải xuống và phân phát tờ rơi cho khóa tu. Chúng tôi cũng đang hy vọng có một vài nhà tài trợ có thể giúp chúng tôi trang trải chi phí để mang cơ hội này đến các thị trấn nhỏ Latinh. Sự đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận tại khóa tu và trên trang web của chúng tôi!

2NS TỶ LỆ LÃNH ĐẠO LATINO NÔNG THÔN HÀNG NĂM 2012
Xây dựng cộng đồng an toàn và chào đón cho người nhập cư ở nông thôn và thị trấn nhỏ Oregon

THỨ BẢY, ngày 24 tháng 3 năm 2012 - 8:30 sáng - 5:00 chiều
IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES
405 Ferry St., Dayton, OR 97114
Chủ nhà: MUJERES LATINAS LUCHANDO POR EL PUEBLO

Dự án Tổ chức Nông thôn và Ban Cố vấn Latino của nó đang làm việc để làm cho khóa tu năm nay trở nên vui vẻ và hữu ích cho nhóm của bạn! Các hội thảo của chúng tôi có chủ đề xoay quanh các chiến lược cụ thể để “xây dựng cộng đồng an toàn và thân thiện:”

  • Stop Deportations / S-Comm
  • “Biết Quyền của bạn” Đào tạo-Huấn luyện viên
  • Chăm sóc sân sau của chính chúng ta
  • Ngừng ăn cắp tiền lương
  • Nhập tịch

Và nhiều hơn nữa! Tất cả các hội thảo sẽ cung cấp các công cụ và tài nguyên hữu ích mà bạn có thể mang về nhà và sử dụng tốt trong cộng đồng của mình. Khóa tu cung cấp một không gian an toàn để chia sẻ ý tưởng, chiến lược và câu chuyện cá nhân. Đây là cơ hội tuyệt vời để làm quen với những người Latinh khác từ các vùng nông thôn đang hoạt động vì công lý cho cộng đồng của chúng ta.

HÃY ĐẾN VÀ THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI! QUAY LẠI MIỄN PHÍ nhưng sự đóng góp luôn được hoan nghênh.

Đăng ký, vui lòng gửi tên, địa chỉ, tổ chức, hội thảo mà bạn muốn tham dự, số lượng người mà bạn sẽ đưa và nhu cầu chỗ ở của bạn tới: keyla@rop.org

Để biết thông tin cập nhật về khóa tu khi kế hoạch tiến tới, hãy truy cập blog của chúng tôi: http://ruraloregonlatinoleadership.wordpress.com/


Estamos muy emocionadas de anunciar que la registerración ya esta abierta para nuestro Retiro de Liderazgo para Latinos Rurales.

¿Nos puedes ayudar a Correr la voz? Este año el retiro está Organiado por un Gabinete Asesor Người Latino que đại diện cho comunidades de todo el estado. Esperamos que nos ayudes a alcanzar esos rinconcitos del estado donde Latinos e inmigrantes se están Organiando para avanzar la justicia social. Guiducciones de registerracion están en nuestro sitio de blog: http: //ruraloregonlatinoleadership.wordpress.com/

Si tu eres un aliado / ay quieres ayudar, puedes bajar y difundir los volantes para el retiro. Esperamos que tambien nos ayuden a cubrir los gastos de traer esta oportunidad a Latinos que viven en zonas Rurales. Tu donación será renocida en el retiro y en nuestro sitio de web!

Más detalles seguirán pronto,
Amanda & Keyla

RETIRO DE LIDERAZGO LATINO NÔNG THÔN 2012
Construyendo Comunidades Seguras y Hospitalarias para Inmigrantes en Oregon Rural

SABADO, ngày 24 tháng 3 năm 2012 - 8:30 sáng - 5:00 chiều
IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES
405 Ferry St., Dayton, OR 97114

Grupo Anfitrión: Mujeres Latinas Luchando bởi el Pueblo

El Proyecto Organiación Nông thôn y su Gabinete Asesor Latino están trabajando para hacer el retiro de este año divertido y útil para tu grupo. Nuestros talleres están basados en estrategias especificas para “construir comunidades seguras y Hospitalarias”:

  • Alto a las deportaciones / S-Comm
  • “Conozca sus Derechos” Entrenando al Entrenador (a)
  • Alto al Robo de Salarios
  • Naturalización para Residentes

¡Y mucho mas! Los talleres Proveerán recursos y herramientas que puedes Pracizar y poner en acción en tu comunidad. El retiro Provee un lugar seguro para compartir ideas, estrategias e historyas cá nhân. Esta es una gran oportunidad para conocer a otros Latinos que viven en zonas Rurales que trabajan en avanzar la justicia social en nuestras comunidades.

¡VEN Y PARTICIPA! EL RETIRO ES GRATIS pero siempre aceptamos donaciones

Cơ quan đăng ký Para, por ủng hộ manda tu nombre, domicilio, Organiación, que talleres quieres atender, cuantas personas vas a traer y necesidades de hospedaje a: keyla@rop.org

Para mantenerse al día sobre los plane del retiro, por favourite visite nuestro blog en el internet: http: //ruraloregonlatinoleadership.wordpress.com/

Tiếng Việt