2022 Hóa đơn trả lại một vùng nông thôn thịnh vượng ở Oregon

Lộ trình đến một vùng nông thôn thịnh vượng ở Oregon được tạo nên từ những ưu tiên mà cộng đồng của chúng ta cần để chuyển từ đấu tranh để sinh tồn sang thực sự phát triển. Lộ trình xuất phát từ hàng trăm cuộc trò chuyện với các nhóm nhân phẩm trên khắp vùng nông thôn Oregon về những gì cộng đồng của chúng ta cần nhất khi đại dịch COVID-19 và nền kinh tế không ổn định còn […]

Đọc thêm

Tiếng Việt