Tìm hiểu thêm về hành động pháp lý của ROP để bảo vệ phẩm giá con người và Đạo luật Lời hứa Sanctuary

Các chính sách của quận của bạn có vi phạm Đạo luật Hứa hẹn về Nơi trú ẩn không?

Màu xanh lam: Quận có chính sách theo Luật tiểu bang Oregon

Màu hồng: Quận có chính sách xâm phạm Luật tiểu bang Oregon

Màu vàng: Quận không có chính sách hoặc không chia sẻ chính sách của họ

Bấm vào quận của bạn để xem chính sách! Và nhấp vào đây để hành động và góp phần biến bản đồ thành màu xanh!

Bảo hiểm trước đây:

Tiếng Việt