những người biểu tình với biểu ngữ phản đối các chính sách của Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan.

Bồi dưỡng Nhóm Mạnh mẽ & Khỏe mạnh

Công việc quan trọng nhất của Dự án Tổ chức Nông thôn là giữ cho các nhóm phẩm giá con người ở nông thôn luôn sôi động, lành mạnh và phát triển. ROP hỗ trợ việc hình thành các nhóm mới và xây dựng sức mạnh của các nhóm hiện có thông qua đào tạo và huấn luyện các nhà lãnh đạo nông thôn, giúp các nhóm thực hiện tổ chức có tác động hơn và mạnh mẽ hơn trong cộng đồng của họ, đồng thời làm việc với các nhóm để phát triển các kế hoạch hành động để tổ chức cho chặng đường dài. Dưới đây là các liên kết đến một số tài nguyên và công cụ yêu thích của chúng tôi để xây dựng và duy trì các nhóm vững mạnh mà chúng tôi đã biên soạn trong nhiều năm qua và dành cho người dân vùng nông thôn Oregon!

Nếu bạn là thành viên của một nhóm tổ chức vì dân chủ và phẩm giá con người ở vùng nông thôn và thị trấn nhỏ Oregon, chúng tôi rất muốn bạn tham gia vào mạng lưới và cộng đồng của chúng tôi! Các nhóm thành viên ROP là các nhóm tự trị ở vùng nông thôn, biên giới và thị trấn nhỏ Oregon, bắt nguồn từ thực tế địa phương của cộng đồng của họ và định hình các ưu tiên của ROP hàng năm tại Phiên họp Chiến lược & Cuộc họp Nông thôn hàng năm của chúng tôi và thông qua công việc địa phương của họ. E-mail office@rop.org để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia ngay hôm nay!

CÔNG CỤ XÂY DỰNG NĂNG LỰC: Cách bắt đầu một nhóm, xây dựng cơ sở của bạn và tổ chức cho cả chặng đường dài!

Các tài nguyên dành riêng cho vấn đề có thể được tìm thấy trong Công việc, Tài nguyên và Cập nhật của chúng tôi. Ngoài các nguồn lực này, các nhà tổ chức ROP rất vui mừng được làm việc với các nhóm và các nhà lãnh đạo riêng lẻ để hỗ trợ, giải quyết vấn đề và cung cấp các nguồn lực. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ office@rop.org và chúng tôi sẽ có một nhà tổ chức liên hệ với bạn!

Tiếng Việt