Trang Chủ

Lời hứa của Sanctuary:

Làm thế nào bạn có thể tham gia cùng chúng tôi trong việc bảo vệ quyền được sống an toàn của mọi người ở Oregon!

Đăng ký ngay hôm nay cho Phiên thảo luận về chiến lược và họp kín ở nông thôn! Diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 tại khu vực Hạt Linn/Benton!

Thúc đẩy dân chủ cho tất cả người dân Oregon

Chúng tôi nỗ lực xây dựng và hỗ trợ một tiêu chuẩn chung về phẩm giá con người: niềm tin vào giá trị bình đẳng của tất cả mọi người, nhu cầu tiếp cận công lý bình đẳng và quyền tự quyết.

Cập nhật tổ chức mới nhất

Ba người tạo dáng trước máy ảnh

Tháng Ba 20, 2023

GSA mới được phê duyệt chính thức ở Lakeview!

Học sinh và các đồng minh trưởng thành của họ trên toàn tiểu bang đang xây dựng sức mạnh để làm cho mỗi và mọi trường học bao gồm 2SLGBTQIA+…

ĐỌC THÊM
Mọi người đều có quyền sống an toàn ở oregon www.rop.org

Tháng Ba 9, 2023

Lập Kế hoạch Hành động cho Lời hứa Sanctuary

Các cộng đồng nông thôn và các nhà lãnh đạo nhân phẩm đã tổ chức trong nhiều thập kỷ để xây dựng các cộng đồng an toàn và thân thiện cho tất cả mọi người. Chung ta đa thăng…

ĐỌC THÊM
Một dãy túp lều tại mái ấm Sweet Home

Tháng Ba 5, 2023

Những người tổ chức Sweet Home Xây dựng Trung tâm tài nguyên và nơi trú ẩn có rào cản thấp

Khi các cộng đồng trên toàn tiểu bang đang trải qua thời tiết mùa đông khắc nghiệt và nhà ở vẫn không đủ khả năng chi trả và khan hiếm, nhiều người đang cảm thấy…

ĐỌC THÊM

Tham gia bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi, ROPnet, để nhận thông tin cập nhật về tổ chức được gửi đến hộp thư đến của bạn!

Hỗ trợ Phong trào Vì Nhân phẩm

Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn cho phép chúng tôi xây dựng, hỗ trợ và kết nối các nhóm nhân phẩm trên khắp các vùng nông thôn và biên giới Oregon để tổ chức cộng đồng mạnh mẽ hơn và có tác động hơn. Hỗ trợ công việc của chúng tôi bằng cách đóng góp được khấu trừ thuế!

Tiếng Việt