Trang Chủ

ảnh của một con đường nông thôn trong một khu vực có rừng.

Cuộc bầu cử tháng 11 đang đến rất nhanh: Đặt hàng Hướng dẫn STAND như một phần của kế hoạch tổ chức bầu cử địa phương của bạn!

Thúc đẩy dân chủ cho tất cả người dân Oregon

Chúng tôi nỗ lực xây dựng và hỗ trợ một tiêu chuẩn chung về phẩm giá con người: niềm tin vào giá trị bình đẳng của tất cả mọi người, nhu cầu tiếp cận công lý bình đẳng và quyền tự quyết.

Cập nhật tổ chức mới nhất

Tháng Bảy 18, 2024

“Inclusivity” Used to Weaken Josephine County Schools

Dear ROPnet, In Josephine County, human dignity organizers have been dealing with school board members who hide under a veil…

ĐỌC THÊM

Tháng Bảy 14, 2024

Bring Home a Rural Queer Open Mic!

Dear ROPnet, We’ve been hearing about so many human dignity groups eager to spread joy, build community and have some…

ĐỌC THÊM
Logo ROP có hình ngọn núi với những cánh tay có nhiều tông màu da khác nhau đang nắm tay nhau ở phía trước.

Tháng Sáu 27, 2024

Postal Service Victory!

This ROPnet was written by Charlie Bloomer. You probably haven’t heard Charlie’s name before! Charlie is a high school student…

ĐỌC THÊM

Tham gia bản tin của chúng tôi

Đăng ký bản tin của chúng tôi, ROPnet, để nhận thông tin cập nhật về tổ chức được gửi đến hộp thư đến của bạn!

Hỗ trợ Phong trào Vì Nhân phẩm

Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn cho phép chúng tôi xây dựng, hỗ trợ và kết nối các nhóm nhân phẩm trên khắp các vùng nông thôn và biên giới Oregon để tổ chức cộng đồng mạnh mẽ hơn và có tác động hơn. Hỗ trợ công việc của chúng tôi bằng cách đóng góp được khấu trừ thuế!

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt