Không có nhiệm vụ đặc biệt: Hướng dẫn giảng dạy Podcast

Các nhà tổ chức với chương Mid-Valley International worker of the World (IWW) ở Hạt Benton đã tổ chức buổi hướng dẫn vào mùa thu năm ngoái (2020), nơi họ mời các thành viên cộng đồng tham gia để nghe và thảo luận về tập RadioLab “No Special Duty. ” Tập này khám phá nhiều câu chuyện về chính sách trên khắp Hoa Kỳ nơi Tòa án tối cao phán quyết luật đó […]

Đọc thêm

Phiên chiến lược: Bầu cử, Cuộc sống của người da đen Quan trọng, COVID-19 và hơn thế nữa!

ROP triệu tập các phiên họp chiến lược trên toàn tiểu bang cho các nhà tổ chức nông thôn trên khắp Oregon và đất nước để đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo mà cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt. Trang này sẽ tiếp tục được cập nhật thông tin đăng ký cho các phiên chiến lược sắp tới, bản ghi các phiên chiến lược trước đây và hướng dẫn cách tổ chức phiên chiến lược của riêng bạn với […]

Đọc thêm

Các nguồn lực hỗ trợ lẫn nhau và ứng phó cháy rừng ở nông thôn

Danh sách các nguồn lực, viện trợ lẫn nhau và các tùy chọn ứng phó cháy rừng đang tiếp tục được cập nhật! Gửi cho chúng tôi thông tin tại office@rop.org về những gì bạn đang làm và chúng tôi sẽ thêm thông tin đó vào danh sách! Nguồn lực chung ROP đã tổ chức Phiên họp Chiến lược ứng phó với cháy rừng và hỗ trợ lẫn nhau ở nông thôn vào ngày 16/9. Xem đoạn ghi âm tại đây! Các quỹ liên bang là […]

Đọc thêmTiếng Việt