nhóm nghiên cứu sinh tổ chức nông thôn.

Xây dựng Lãnh đạo Nông thôn

Dự án Tổ chức Nông thôn nhiệt tình đào tạo, huấn luyện, nguồn lực và hỗ trợ các nhà lãnh đạo nông thôn cam kết xây dựng các nhóm nhân phẩm và tổ chức cho các cộng đồng nông thôn an toàn, sôi động và thân thiện. Từ Học bổng tổ chức nông thôn đến của chúng tôi Trung tâm tổ chức cộng đồng tại Cottage Grove, chúng tôi đang cung cấp không gian cho các nhà tổ chức nông thôn để tập hợp, trao đổi kỹ năng và phát triển các chiến lược nhằm thúc đẩy nền dân chủ và bảo vệ phẩm giá con người. Với tư cách là một mạng lưới, chúng tôi cam kết học cách tạo ra sự thay đổi cùng với một nhóm các nhà tổ chức nông thôn đầy nhiệt huyết và tận tâm.

Học bổng tổ chức nông thôn

Vào năm 2018, chúng tôi đã ra mắt Học bổng tổ chức nông thôn với một nhóm gồm mười nhà lãnh đạo hiện tượng từ khắp tiểu bang. Trong 27 năm qua, ROP đã cam kết tạo ra những cơ hội như vậy để các nhà tổ chức xây dựng kỹ năng và năng lực của họ vì chúng tôi biết rằng điều đó sẽ củng cố các phong trào công bằng nông thôn của chúng tôi trong nhiều năm tới.

Trung tâm tổ chức cộng đồng

Vào tháng 2 năm 2019, ROP đã trở thành chủ sở hữu tự hào của những gì bây giờ là Trung tâm tổ chức cộng đồng trên Phố Chính ở trung tâm lịch sử Cottage Grove. Trung tâm Tổ chức Cộng đồng là một nguồn lực để các nhóm cộng đồng tập hợp và tổ chức các sự kiện, hội thảo, lớp học và các cuộc tụ họp xã hội tập trung vào việc xây dựng các cộng đồng nông thôn mạnh mẽ hơn, lành mạnh hơn, sôi động hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi đang bận rộn với việc sửa chữa và cải tiến, đồng thời các nhóm địa phương đang sử dụng không gian để tổ chức các cuộc họp và hội thảo để chia sẻ kỹ năng và tương tác với nhau về cách làm cho cộng đồng của chúng tôi an toàn và chào đón tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm về Trung tâm tổ chức cộng đồng!

Tiếng Việt