Liên hệ chúng tôi

Dự án Tổ chức Nông thôn
Hộp thư bưu điện 664
Cottage Grove, HOẶC 97424

Điện thoại: 503-543-8417
E-mail: office@rop.org

Nếu bạn muốn liên hệ với một nhà tổ chức cụ thể, vui lòng tìm địa chỉ email của họ trên Trang nhân viên ROP!

Nếu bạn là thành viên của phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ media@rop.org!

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.
Tiếng Việt