ảnh chụp đầu của Lisa Gonzales.

Lisa Gonzales

Corvallis, Hạt Benton

Lisa là một nhà tổ chức và hoạt động lâu năm, cam kết thực hành giải phóng tập thể dưới nhiều hình thức thông qua tổ chức cộng đồng và lao động. Cô đã là cư dân của Corvallis gần 25 năm và đã phục vụ trong Hội đồng ROP từ năm 2018. Lisa mang lại kinh nghiệm sâu sắc cho ROP và hiện đang giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị.

Stephanie Hunter

Stephanie lớn lên ở những cánh đồng ngô ở Trung tâm Illinois trước khi chuyển đến Oregon và sống ở Redmond từ năm 2015. Cô là chuyên gia về hành vi cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật và là người ủng hộ việc hình dung lại các hệ thống và tổ chức được cho là hỗ trợ thanh niên và gia đình phát triển mạnh.

Briana Spencer

Briana, (cô ấy, cô ấy) là thành viên đã đăng ký của Các bộ lạc liên minh của Khu bảo tồn người da đỏ Umatilla (CTUIR) và người Puerto Rico gốc Phi. Tên bản địa của cô ấy là Šápliš Hétsin (Shup-lish Hat-seen) có nghĩa là “giống như một cơn lốc”. Cô ấy đã tham gia vào các hoạt động tích cực từ khi còn là một đứa trẻ đứng ở tiền tuyến trên đường phố hoặc trên tàu […]

Tiếng Việt