Công cụ để nói chuyện với chủ doanh nghiệp nhỏ

 Một trong những cách hiệu quả nhất để quảng bá cho các Biện pháp 66 & 67 là liên hệ và thành lập liên minh với bạn bè là chủ doanh nghiệp nhỏ và những người hàng xóm của chúng tôi. Cuộc bầu cử này, các lợi ích doanh nghiệp đang cố gắng che giấu các doanh nghiệp nhỏ bằng cách nói, "nếu chúng ta phải trả phần công bằng của mình, các cửa hàng mẹ và cửa hàng pop địa phương sẽ ngừng kinh doanh." Đơn giản là nó sai!

Doanh nghiệp nhỏ - Công cụ tiện dụng và Tờ thông tin:

 

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt