Cộng đồng Latino tổ chức ở hạt Columbia

Các nhà hoạt động bỏ phiếu để chọn Latinos Unidos para un Futuro Mejor làm tên chính thức của họ.Một lời chào nồng nhiệt đến với nhóm thành viên mới nhất của ROP: Latinos Unidos para un Futuro Mejor.

Cộng đồng Latino ở Hạt Columbia đang tổ chức để chống lại biện pháp bỏ phiếu 5-190, trong đó tìm cách phạt người sử dụng lao động $10.000 vì đã thuê công nhân không có giấy tờ. Một nhóm mới được sinh ra vào ngày 29 tháng 1 có tên Latinos Unidos para un Futuro Mejor (Latinos United cho một tương lai tốt đẹp hơn). Nhóm đã bắt đầu lên kế hoạch hành động và tiếp cận với công chúng để thu hút sự chú ý của họ về câu chuyện và quyền của họ với tư cách là những con người sống trong cộng đồng.

Ban lãnh đạo LUFM đã gặp gỡ vào cuối tuần này với nhóm nhân phẩm lâu đời Công dân Hạt Columbia vì Nhân phẩm để bắt đầu mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau hướng tới mục tiêu chung là tôn trọng phẩm giá con người của MỌI thành viên trong cộng đồng

Tiếng Việt