Chuỗi trục xuất

Các liên kết trong chuỗi đồ họa trục xuất - đen trắng
các liên kết trong chuỗi đồ họa trục xuất - phiên bản màu

Văn bản trong đồ họa này có nội dung:

Các liên kết trong chuỗi trục xuất

  • Chính sách của Hoa Kỳ và quân sự hóa làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu
  • Phân biệt chủng tộc đối với các cộng đồng nhập cư tạo ra sự sợ hãi và cô lập
  • Các trung tâm giam giữ tư nhân và lợi nhuận của công ty
  • Các cơ sở công cộng hợp tác với ICE
  • Cơ quan thực thi pháp luật hợp tác với ICE
  • Nhà tù được sử dụng làm trung tâm giam giữ
  • ICE hoạt động trong các tòa án của chúng tôi
  • Không có tiền để được hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy và trái phiếu
  • Chính quyền liên bang đóng nhiều cánh cửa cho người tị nạn và di cư

Tiếng Việt