Tổ chức tài nguyên cho ứng phó với Coronavirus

Coronavirus đang ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng của chúng ta. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các ý tưởng và nguồn lực được tổng hợp từ khắp các bang về cách người dân nông thôn Oregon đang đáp ứng nhu cầu của nhau và kêu gọi thay đổi cơ cấu tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này với các tài nguyên khi chúng tôi nhận được chúng. Gửi cho chúng tôi bất kỳ tài nguyên và ý tưởng nào mà bạn thấy hữu ích và office@rop.org.

[Cập nhật] Quỹ cứu trợ công nhân Oregon cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho những người Oregon bị mất việc làm không đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Thất nghiệp và cứu trợ kích thích liên bang do tình trạng nhập cư của họ, và hiện đang phải đối mặt với nạn đói, tình trạng vô gia cư và khó khăn về kinh tế. Để đăng ký, hãy gọi 1-888-274-7292.

Hỗ trợ tài chính khẩn cấp dành cho người dân Oregon, bất kể tình trạng nhập cư, đối mặt với gián đoạn cuộc sống theo COVID-19. Những người đang đối mặt với tình trạng mất việc làm, mất lương, bị trục xuất hoặc không có khả năng thanh toán thế chấp, nợ đọng hóa đơn, không có khả năng chi trả cho việc chăm sóc trẻ em, các hóa đơn y tế chưa thanh toán hoặc các vấn đề khác được hoan nghênh tiếp cận các quỹ này từ nay đến ngày 31 tháng 12st. Chuyến thăm savefirstfinancial.org/covid-19 hoặc gọi 503-688-2659.

Danh sách này đã được bắt đầu sau khi phiên chiến lược Ứng phó với Coronavirus của Cộng đồng Nông thôn 3/18. Bạn có thể xem bản ghi âm cuộc gọi đó tại đây

  1. Các cộng đồng đang tạo ra những cách thức mới để hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng cơ sở hạ tầng mà chúng ta cần.
  1. Tiếp cận và phân phối thực phẩm là một phần quan trọng của cuộc khủng hoảng này:
  • Liên hệ với Học khu địa phương của bạn, đặc biệt Liên lạc viên McKinney-Vento, để khuyến khích các trường học giao thực phẩm bằng xe buýt đến trường bất kỳ ai ai cần nó.
  • Kết nối với các đối tác chính như Ngân hàng Thực phẩm Oregon, chợ nông sản và các nhà sản xuất thực phẩm địa phương.
  • Các nhà tổ chức của Quận Yamhill đã tạo ra một bảng tính google để chia sẻ tài nguyên trong khu vực của họ.
  • Có thể tìm thấy các tài nguyên liên quan đến thực phẩm ở Thung lũng Rogue đây.
  • Một ví dụ tích cực là Berea Kids Eat, một chương trình dinh dưỡng cho trẻ em quanh năm ở vùng nông thôn Kentucky được tài trợ một phần thông qua Chương trình Dịch vụ Thực phẩm Mùa hè của USDA
  1. Các tài nguyên đa ngôn ngữ để giới thiệu về Coronavirus và các phản ứng với nó:
  1. Gây áp lực lên các hệ thống giam giữ và trục xuất vô nhân đạo Dưới đây là một số tài nguyên đó:
  1. Kêu gọi các quan chức được bầu của chúng tôi sử dụng các vị trí quyền lực của họ vì lợi ích của tất cả người dân Oregon.

Cập nhật ngày 17 tháng 11 năm 2020

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt