Cơ sở dữ liệu hợp đồng ICE

Từ TRAC Immigration:

Nguồn của bạn cho thông tin toàn diện, độc lập và phi đảng phái về cơ quan thực thi nhập cư liên bang Hoa Kỳ. 

Để tìm hiểu thêm, hãy làm theo liên kết.

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt