Oregon thực

Trong The Real Oregon, một video dài 4 phút về Umatilla-Morrow Alternatives, Frank Roa, thành viên hội đồng quản trị ROP, mô tả lý do tại sao ông thành lập nhóm Đông Oregon này, nhằm phát triển các nhà lãnh đạo và hoạt động để chấm dứt phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng nhiễm HIV.

 

Tiếng Việt