Cam kết công bằng thuế

VOTE CÓ!

Bảo tồn trường học của chúng ta! Bảo vệ tương lai của Oregon! Vượt qua sự công bằng về thuế!
 
Đã đến lúc phải thay đổi.  Thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu của Oregon không thay đổi kể từ năm 1931. Trong nhiều năm, hai phần ba các công ty kinh doanh tại Oregon đã nộp chỉ $10 trong thuế thu nhập tối thiểu của doanh nghiệp.
 
 
Chúng tôi có cơ hội làm cho hệ thống thuế của Oregon trở nên công bằng hơn và bảo vệ các dịch vụ quan trọng. Bằng cách duy trì các biện pháp công bằng thuế nhằm nâng cao mức tối thiểu của doanh nghiệp và tăng thuế suất đối với thu nhập hộ gia đình trên $250,000, chúng tôi có thể duy trì các dịch vụ thiết yếu và bảo vệ các gia đình trung lưu khỏi gánh nặng thuế thậm chí còn lớn hơn.
 
Bây giờ chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.  Một số tập đoàn lớn và các lợi ích đặc biệt ngoài tiểu bang đã cố gắng bãi bỏ gói công bằng thuế này, đã được cơ quan lập pháp Oregon thông qua trong phiên họp vừa qua. Nếu các biện pháp này bị đảo ngược, nó sẽ dẫn đến việc cắt giảm 1 tỷ USD cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an toàn công cộng, tất cả đều trong năm cuối cùng của ngân sách hiện tại.
 
TÔI cam kết VOTE CÓ! về các biện pháp bỏ phiếu công bằng thuế tháng 1 năm 2010 vì:
  • Oregon cần một hệ thống thuế công bằng hơn cho người lao động và các gia đình trung lưu.
  • Oregon không còn đủ khả năng để hai phần ba các công ty kinh doanh tại Oregon chỉ đóng thuế thu nhập $10 một năm.
  • Tôi tin tưởng vào việc bảo vệ tài trợ cho trường học, chăm sóc sức khỏe và an toàn công cộng.

 

Tiếng Việt