Nông thôn Oregon trỗi dậy!

Kể từ sáng nay khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xử vụ Roe kiện Wade, những người dân nông thôn Oregon đã chuyển sự tức giận của chúng tôi thành các kế hoạch hành động. Nếu bạn đang ở Trung tâm Oregon cho Phiên họp Chiến lược & Cuộc họp kín ở nông thôn hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, vui lòng tham gia với chúng tôi vào tối mai:

Redmond Collective Action đang tổ chức một cuộc biểu tình Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 lúc 6:00 chiều bên ngoài Tòa thị chính Redmond (411 SW 9, Redmond, OR 97756) để yêu cầu quyền tự chủ về cơ thể và chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Để có danh sách các hành động ngày càng tăng trên toàn tiểu bang, hãy xem Facebook và Instagramvà bản đồ này từ Chúng tôi sẽ không quay lạiBạn đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình mà bạn muốn chúng tôi khuếch đại? Nhóm của bạn có đang hành động theo một cách nào đó khác không? Vui lòng chia sẻ những gì bạn đang làm với chúng tôi qua email hoặc mạng xã hội, và chúng tôi sẽ đăng lại!

Chúng tôi biết rằng nhiều người không thể tham gia xuống đường vì nhiều lý do. Có nhiều cách để thực hiện hành động tại thời điểm này, từ quyên góp cho quỹ phá thai và phòng khám độc lập, để nghiên cứu ngôn ngữ trong quyết định của Tòa án tối cao để đánh giá tác động của phán quyết này đối với các quyền hiến định khác như bình đẳng trong hôn nhân và tiếp cận các biện pháp tránh thai, hoặc hỗ trợ người dân tiếp cận phá thai ngày nay và về lâu dài. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận và hỗ trợ lẫn nhau vào lúc này cả về mặt trực tiếp và thực tế? 

Hôm nay, tôi đang dựa trên sức mạnh cơ bản của phong trào công bằng sinh sản và các nhà lãnh đạo như Monica Simpson, Giám đốc Điều hành của SisterSong, người đã chia sẻ: “Chúng tôi rất mệt mỏi và vô cùng đau buồn, nhưng chúng tôi cũng rất HẤP DẪN và sẵn sàng tổ chức. Sự giải phóng của chúng tôi đang ở trên ranh giới & chúng tôi không lăn lộn & cho phép một tòa án ngập trong quyền tối cao của người da trắng tước đi tự do của chúng tôi. "

Ảnh minh họa có ba người và dòng chữ "Ai cũng yêu một người đã từng phá thai"

Tiến lên!

Emma và Nhóm ROP

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt