Nền tảng lập pháp năm 2009 của ROP

Trong Cơ quan lập pháp 2009, ROP sẽ tăng nền tảng lập pháp điều đó cho biết CÓ để Xây dựng lại Oregon và KHÔNG với Chi phí Chiến tranh ở Nhà và Nước ngoài.

Cuộc khủng hoảng kinh tế của chúng ta bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng về dân chủ và phẩm giá con người, nơi lợi nhuận của chiến tranh được đánh giá cao hơn nhu cầu của các cộng đồng trên toàn cầu. Cái giá phải trả của chiến tranh trong và ngoài nước là hậu quả của những lựa chọn tài chính và đạo đức không bền vững đang đe dọa phá sản nền dân chủ và đất nước của chúng ta.

Việc đưa ra một thỏa thuận mới cho Oregon kêu gọi tất cả chúng ta yêu cầu trách nhiệm giải trình đối với nhu cầu của người lao động và phẩm giá con người vốn có của tất cả mọi người, đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất trong thời điểm tuyệt vọng và vật tế thần gia tăng này. Chúng ta phải làm việc để bảo vệ các lợi ích trong bình đẳng, chẳng hạn như cộng đồng LGBTQ, trong khi tiếp tục đấu tranh để mở rộng ô bảo vệ phẩm giá con người cho người nhập cư và các nhóm khác.

Bây giờ là lúc để biến hy vọng của chúng ta về sự thay đổi thành hành động ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia. Chúng ta có thể lật ngược dòng chảy của tám năm qua và hơn thế nữa và bắt đầu một kỷ nguyên mới về sự phụ thuộc lẫn nhau, tôn trọng, đổi mới và xây dựng cộng đồng bắt nguồn từ hòa bình, công lý và dân chủ thực sự. 

Xem lại ROP's nền tảng lập pháp

Tiếng Việt