Tháng 3 năm 2007 KTA: Phiên họp chiến lược và họp kín ở nông thôn của ROP: Nơi diễn ra vào ngày 28 tháng 4!

HOẠT ĐỘNG LÀ GÌ? Vào ngày 28 tháng 4thứ tự ROP đang tổ chức Phiên họp Chiến lược và Họp kín ở Nông thôn hàng năm của chúng tôi tại Corvallis, Oregon. Truyền thống của ROP Caucus bắt đầu vào đầu những năm 1990. Mỗi năm ROP tập hợp các phái đoàn từ các nhóm phẩm giá con người của vùng nông thôn Oregon cho một ngày lập chiến lược, kết nối và xây dựng kỹ năng. Caucus năm nay sẽ có các phiên thảo luận về chiến lược các bước tiếp theo cho phong trào hòa bình và công lý ở Oregon, các hội thảo về xây dựng sức mạnh nhân dân và củng cố các nhóm địa phương của chúng tôi, cũng như những điểm nổi bật và thành công trong năm qua do tổ chức ở nông thôn và thị trấn nhỏ.
TẠI SAO CÓ HOẠT ĐỘNG NÀY?   Vào tháng 2, các quận quốc hội trên toàn tiểu bang đã tổ chức các Tòa thị chính toàn quận về Chi phí Chiến tranh. Người dân của các quận này đã gọi Tòa thị chính của riêng họ, cả khi có và không có sự đại diện của các Đại biểu Quốc hội của chúng tôi, để đưa ra lời khai về tác động cục bộ của chi phí chiến tranh ở Iraq và ban hành Nghị quyết của Nhân dân kêu gọi rút quân, không có thêm tiền cho chiến tranh, không mở rộng sang Iran và phối hợp xung quanh nhà nước để đảm bảo rằng Phái đoàn Quốc hội của chúng tôi hành động phù hợp. Mỗi Tòa thị chính chỉ có phòng thường trực với sự tham dự của đại diện toàn quận và gần như mọi quận trong tiểu bang đều có đại diện tại các Tòa thị chính. Các Tòa thị chính là cơ hội để thể hiện sức mạnh tập thể của phong trào hòa bình và công lý ở vùng nông thôn Oregon.   
Mặc dù việc vận động cơ bắp tập thể của chúng ta rất quan trọng để tạo ra sự thay đổi, nhưng chúng ta cũng cần phải thực hiện nó một cách chiến lược. Tất cả các phong trào thay đổi xã hội đòi hỏi cả những khoảnh khắc quyền lực công cộng và những kế hoạch nội bộ, riêng tư. Vào ngày 28 tháng 4thứ tự tại Phiên họp Chiến lược và Caucus ở Nông thôn, các đại biểu từ mỗi Khu vực Quốc hội sẽ tập hợp lại thành một bang để xem xét các bước tiếp theo của chúng tôi.
Cân nhắc xem ai trong nhóm của bạn nên tham dự cuộc họp kín năm nay và là một phần của cuộc thảo luận tập thể về các chủ đề này: Chiến thuật nào có ý nghĩa ở giai đoạn này trong phong trào hòa bình? Nhóm của bạn đang phải đối mặt với những vấn đề công lý địa phương nào? Chúng ta sẽ tham gia vào cuộc bầu cử năm 2008 như thế nào? Những cách nào các nhóm địa phương của chúng ta có thể lập bản đồ sức mạnh cộng đồng và sử dụng tốt nhất sức mạnh của chính con người của chúng ta để tạo ra sự thay đổi? Ngoài ra, hãy tham gia với chúng tôi để tham gia các hội thảo xây dựng kỹ năng về các chủ đề như Circle of Scribes: Nhận thông điệp của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông và xây dựng nhóm nhân phẩm địa phương của bạn.
 
CÁC BƯỚC HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG:
  1.  Tập hợp đội ngũ lãnh đạo của bạn, lấy lịch của bạn ra và đánh dấu ngày là Thứ Bảy, ngày 28 tháng 4thứ tự.
  1. Quyết định xem ai sẽ là thành viên trong nhóm 3-5 người của nhóm bạn để tham dự Phiên họp chiến lược và họp kín ở nông thôn
  1. Điền vào biểu mẫu đăng ký đính kèm và gửi lại cho ROP càng sớm càng tốt. (Các biểu mẫu đăng ký được nộp sớm sẽ giúp chúng tôi loại bỏ thời gian và công sức hành chính; vui lòng xem xét đưa biểu mẫu vào ROP CÀNG SỚM CÀNG TỐT. Và hãy nhớ, đăng ký sớm trước ngày 7 tháng 4thứ tự).
  1. Hẹn gặp lại các bạn tại Corvallis vào ngày 28 tháng 4thứ tự! Người đăng ký sẽ nhận được một gói xác nhận bao gồm hướng dẫn và thông tin chi tiết.
Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt