Thư của một người mẹ thủy quân lục chiến

Thành viên hội đồng quản trị ROP, Mary Geddry, đã tạo video đại diện cho "bức thư ngỏ" của cô gửi cho một đứa trẻ Iraq, giải thích hành động của con trai cô trong cuộc đọ súng đã kết nối chúng với nhau như thế nào. Con trai cô ấy và gia đình cô ấy sẽ mãi mãi bị thay đổi bởi những trải nghiệm của anh ấy ở Iraq

.

 

 

Tiếng Việt