Hãy cùng chúng tôi nói KHÔNG với ICE trong Cộng đồng của chúng tôi!

"Chúng tôi muốn thấy các thành viên Latino chăm chỉ của các cộng đồng nông thôn của chúng tôi được thừa nhận và đánh giá cao, không bị quấy rối, bóc lột và trục xuất. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương yêu cầu gmối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng để giữ an toàn cho mọi người - nhưng sự tham gia của ICE vào các cộng đồng địa phương của chúng ta đang gây nguy hiểm cho sự tin tưởng đó. Những gì chúng tôi cần là một cuộc đại tu cơ bản đối với hệ thống nhập cư đã bị phá vỡ của quốc gia chúng tôi để ngăn chặn sự xói mòn thêm của các cộng đồng của chúng tôi. "

- Kathy Paterno, Chủ tịch Ban Tổ chức Dự án Nông thôn, Hạt Crook, HOẶC

Tham gia ROP và bạn bè của chúng tôi tại CAUSA cho một cuộc tuần hành và biểu tình - ngày 15 tháng 6 tại Portland!

 

ice action.jpg

Các nhóm ROP và các nhà hoạt động từ khắp tiểu bang đang chống lại các chương trình ICE ở cấp địa phương. Một trong những cơ sở ICE khu vực của NW được đặt tại Portland - đó là lý do tại sao hành động này dựa trên cơ sở đô thị. Để biết thêm thông tin về hành động mà ROPers đang thực hiện trên toàn tiểu bang để nói KHÔNG với sự hợp tác của ICE với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương của chúng tôi, hãy xem đây hoặc liên hệ với cara@rop.org.

 

 

Tiếng Việt