Hướng dẫn hành động bầu cử STAND điện tử

Nhấp chuột đây để tải xuống bản PDF tiếng Anh đầy đủ. Nhấp chuột đây để tải xuống bản PDF tiếng Tây Ban Nha đầy đủ.

[pdf-nhúngder url = ”https://rop.org/wp-content/uploads/ROP_STANDguide_2018_English_FINAL.pdf”] [pdf-nhúngder url = ”https://rop.org/wp-content/uploads/ROP_STANDguide_2018_Spanish_Final.pdf ”]

Tiếng Việt