Dân chủ trong Hành động!

Xem cựu nhân viên ROP, Cara Shufelt, khảo sát một người hàng xóm bằng cách sử dụng Bản cam kết và Khảo sát Cử tri Tự do!

Tham quan Trang web Bầu cử Tự do để tìm hiểu thêm về Chiến dịch Cử tri Tự do của ROP.

Tiếng Việt