Mang tiền của bạn về nhà: Bộ chuyển mạch

Mang tiền của bạn về nhà có nghĩa là…

  • Thoái vốn khỏi các Ngân hàng cứu trợ và chuyển tiền của bạn vào các ngân hàng cộng đồng hoặc công đoàn tín dụng.
  • Lkiểm soát ocal và kinh doanh với những người bạn tin tưởng,xây dựng một nền kinh tế địa phương vững mạnh
  • Nhiều nguồn lực của chúng tôi ở lại các thị trấn của chúng tôi - tạo việc làm, cho vay và hỗ trợ các ưu tiên của địa phương.
****
Bộ chuyển đổi dễ dàng BYMH của ROP hướng dẫn bạn chuyển tiền đến ngân hàng địa phương hoặc công đoàn tín dụng, từng bước một.  Nhận tiền gửi trực tiếp hoặc thanh toán tự động? Biểu mẫu BYMH là tất cả những gì bạn cần để chuyển các dịch vụ này từ tài khoản cũ sang tài khoản mới!
Tải xuống ở đây:
Tiếng Việt