Phiên họp chiến lược và họp kín ở nông thôn hàng năm

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4, sông Hood, HOẶC Vào ngày 26 tháng 4, ROPers từ mọi nơi trong tiểu bang đã tụ tập dọc theo bờ sông Columbia trong một ngày cùng nhau tại Phiên họp chiến lược và họp kín ở nông thôn tập trung vào "Xóa bỏ cuộc chiến ở nhà và ở nước ngoài" .

"Tôi nhìn quanh phòng và nghĩ, 'Những người này hiểu tôi. Vấn đề tôi quan tâm cũng là vấn đề của họ. Chúng ta không cần phải giả làm người khác hoặc giải thích những gì chúng ta đang nghĩ. Chúng ta rất giống nhau và tôi rất vui khi ở đây. '"- Alice McCain, Coastal Progressives, Lincoln County

Chúng tôi đã bắt đầu thời gian bên nhau bằng cách khẳng định vai trò của chúng tôi là những nhà hoạt động có tư tưởng về nhân phẩm. Đọc thêm

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt