Giải tỏa chiến tranh trong và ngoài nước

Trong Thế chiến thứ hai, những người lính Mỹ gốc Phi sẽ vẫy một Double V để giành chiến thắng ở nước ngoài trước Đức Quốc xã và chiến thắng ở quê nhà trước nạn phân biệt chủng tộc. Tương tự như ngày nay, trong khi chúng ta đang nỗ lực để ngăn chặn cuộc chiến ở Iraq, thì có một mặt trận trong nước cho cuộc chiến đó đang được tiến hành ở đây ngay tại quê nhà của những thành viên nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta. Tất cả những điều này dưới danh nghĩa "bảo mật." Và tất cả những điều này vì lợi ích của cùng một nhà thầu công ty tư nhân tuyên bố làm tốt công tác bảo mật, không quan tâm đến quyền tự do dân sự, nhân quyền hay công bằng kinh tế.

Đọc thêm về Loại bỏ Chiến tranh ở nhà và ở nước ngoài.

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt