Sức mạnh tạo ra sự thay đổi tích cực và lâu dài

Sức mạnh tạo ra sự thay đổi tích cực, lâu dài nằm ở cộng đồng nông thôn!

Khi chúng ta nhìn lại năm 2023, một số điều không đổi: 
 
• Các nhóm nhân phẩm ở mỗi quận là trái tim và linh hồn của ROP   
• Mô hình của chúng tôi thành công vì ưu tiên của chúng tôi đến từ cộng đồng nông thôn    
• Chúng tôi không thể thực hiện công việc này nếu không có BẠN – những người lãnh đạo nông thôn, tình nguyện viên và những người ủng hộ

Chúng tôi đang xây dựng một phong trào lâu dài trên toàn tiểu bang vì phẩm giá con người nhằm thực hiện hành động tập thể tại các điểm giao nhau của các vấn đề quan trọng nhất đối với người dân nông thôn Oregon. Sức mạnh của sự thay đổi tích cực nằm ở vùng nông thôn Oregon và sự hỗ trợ của bạn là quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong nhiều thập kỷ, người dân vùng nông thôn Oregon đã phải đấu tranh để sinh tồn khi các thảm họa kinh tế, xã hội và khí hậu tiếp tục trở nên nghiêm trọng và tàn khốc hơn. Hoạt động và bạo lực theo chủ nghĩa dân tộc của người da trắng ở vùng nông thôn Oregon đang gia tăng: khi cơ sở hạ tầng công cộng cho trường học, ứng phó khẩn cấp, v.v. bị cắt ngân sách, lực lượng dân quân đã lấp đầy khoảng trống để giành quyền lực. Ví dụ về cách hàng nghìn người dân nông thôn Oregon đang mạnh dạn tổ chức và xây dựng cộng đồng vì phẩm giá con người, dân chủ và công lý có trong Báo cáo thường niên năm 2023 của chúng tôi - hãy nhấp vào đây để đọc thêm!

Bước sang năm 2024, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta được trang bị để bảo vệ nền dân chủ, nâng cao phẩm giá con người cho tất cả mọi người, duy trì công lý cho người di cư, củng cố khả năng lãnh đạo của thanh niên nông thôn đồng tính và đảm bảo rằng tiếng nói của nông thôn được lắng nghe và các thành viên trong cộng đồng của chúng ta có quyền tiếp cận thông tin và nguồn lực họ cần để phát triển.

Vui lòng quyên góp ý nghĩa để xây dựng sức mạnh tập thể của ROP nhằm thúc đẩy công lý trên khắp vùng nông thôn Oregon

Sự hỗ trợ của bạn về cơ bản sẽ thay đổi người nắm quyền trong cộng đồng nông thôn. Cùng nhau, chúng ta sẽ thay thế sự cô lập bằng hành động tập thể của các nhà tổ chức và các nhóm nhân phẩm trên thực địa. 

Thật dễ dàng để cảm thấy cô đơn trong cộng đồng nông thôn. Việc nhớ rằng chúng ta là một phần của phong trào sống động và yêu thương vì phẩm giá con người giúp chúng ta trưởng thành mạnh mẽ hơn mỗi ngày khi đối mặt với nghịch cảnh. Chúng tôi vô cùng biết ơn khi được thực hiện công việc này cùng với bạn.

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt