Chiến dịch công bằng thuế trong một hộp

 

Vì vậy, bạn muốn giúp mang lại sự công bằng về thuế cho Oregon?  Bạn nghĩ rằng điều quan trọng là phải tài trợ cho các dịch vụ công như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an toàn công cộng? Bạn nghĩ rằng các công ty nên trả nhiều hơn $10 để hỗ trợ nhà nước của chúng tôi thông qua thuế?

Tuyệt vời! Chào mừng đến với đội! Trong hộp này là mọi thứ bạn cần để bắt đầu. Bạn có thể sử dụng các nguồn này để có ý tưởng về cách tạo ra sự khác biệt trong các biện pháp 66 và 67 của lá phiếu tháng Giêng năm 2010, và để cùng nhau lập một kế hoạch tại cuộc họp tiếp theo của nhóm bạn.

Như mọi khi, chúng tôi muốn trả lời các câu hỏi và giúp lập chiến lược với bạn: 503-543-8417, cara@rop.org

 

Bộ công cụ chiến dịch công bằng thuế

 

Tiếng Việt