STAND hướng dẫn cử tri hiện có sẵn trực tuyến!

Dễ dàng tải xuống Hướng dẫn người bỏ phiếu STAND 2010  

STAND Guide là Hướng dẫn Bỏ phiếu của ROP được viết bởi và dành cho các vùng nông thôn và thị trấn nhỏ Oregon. Đây là một nguồn tuyệt vời để cung cấp thông tin về những gì đang diễn ra trong mỗi cuộc bầu cử, khi chúng tôi đưa ra các biện pháp và thảo luận về các vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến cộng đồng thành phố quê hương của chúng tôi.

Mặc dù thật tuyệt khi có thể cầm và lướt qua các hướng dẫn STAND năm 2010 mới in của chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng đôi khi truy cập trực tuyến dễ dàng hơn. Chia sẻ những bài viết này với gia đình, bạn bè và hàng xóm, in chúng khi cần thiết và đặt hàng các bản sao của Hướng dẫn ngay hôm nay!

 

 

Các bài viết về Hướng dẫn Bỏ phiếu STAND 2010

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt