Stephanie Guilloud của Project South tới Keynote ROP Caucus

ROP vui mừng thông báo rằng Stephanie Guilloud từ Dự án phía Nam ở Atlanta sẽ là diễn giả chính tại ROP's Phiên họp chiến lược và họp kín ở nông thôn ở Albany vào ngày 10 tháng 4.  

Stephanie lớn lên ở Texas trước khi dành gần một thập kỷ ở Tây Bắc, nơi cô là người đi đầu trong việc đóng cửa WTO ở Seattle vào năm 1999. Trong thời gian làm việc tại Project South, Stephanie đã làm việc với các nhóm cộng đồng địa phương ở miền Nam và trên toàn quốc để xây dựng các phong trào ngày càng vững mạnh do lãnh đạo cơ sở làm chủ và lãnh đạo. Năm 2007, Stephanie và Project South đã tổ chức với tư cách là nhóm chủ chốt của Diễn đàn Xã hội Hoa Kỳ đầu tiên. 

Chúng tôi rất vui mừng chào đón Stephanie đến vùng nông thôn Oregon và chia sẻ các chiến lược vận động với một trong những tổ chức thú vị nhất ở Hoa Kỳ hiện nay. Nhưng, chúng ta phải đưa cô ấy đến đây!  If you've got frequent flyer miles that we can put towards Stephanie's ticket from Atlanta, please let ROP know! 

Tiếng Việt