Trả Chia sẻ Công bằng là Cân bằng Ngân sách!

Từ việc đọc báo và nghe tin tức, chúng ta đang nghe về việc cắt giảm ngân sách, các năm học ngắn hơn, dịch vụ giảm và cắt giảm ngân sách nhiều hơn. Người cao niên đang cạnh tranh với trẻ em, chăm sóc sức khỏe đang cạnh tranh với phương tiện đi lại, và người đói đang cạnh tranh với người khuyết tật. Những người dễ bị tổn thương nhất đang tranh giành những miếng bánh sẽ không bao giờ nuôi sống tất cả chúng ta! 

Nhưng đó là trò chơi vỏ! Chúng tôi theo dõi các lỗ hổng trong ngân sách và thấy rằng chúng không cộng lại, nhưng chúng tôi không thấy rằng của cải tồn tại trong tiểu bang của chúng tôi, nếu không phải là trong ngân sách của tiểu bang của chúng tôi!  Vấn đề thực sự là chúng tôi không chia sẻ trách nhiệm chăm sóc các nhu cầu của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi đang cố gắng cân bằng ngân sách cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất ở Oregon, những người giống hệt như những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Vào thứ Sáu, các dự báo ngân sách tiểu bang mới nhất sẽ được công bố và sau đó ngân sách mới sẽ được công bố vào thứ Hai. Chúng ta sẽ nghe về nhiều đợt cắt giảm hơn nữa. Nhưng những gì chúng tôi cần các nhà lập pháp lắng nghe từ chúng tôi không phải là miếng bánh nào là quý giá nhất đối với chúng tôi, mà là chúng tôi muốn và cần một miếng bánh lớn hơn! 

Chúng tôi cần đại diện của mình ở Salem biết rằng chúng tôi muốn các tập đoàn và người dân Oregon giàu có trả phần công bằng của họ. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách tăng mức tối thiểu của công ty từ $10 mà 2/3 các công ty ở Oregon phải trả và bằng cách tăng thuế đối với những người giàu có nhất ở Oregon, những người kiếm được hơn một phần tư triệu đô la. Với hai biện pháp này, chúng tôi sẽ đi một chặng đường dài hướng tới việc tạo ra một hệ thống công bằng hơn, có trách nhiệm chia sẻ đầy đủ và công bằng hơn trong việc chăm sóc các nhu cầu chung của con người ở Oregon.

Chỉ cần truy cập Trang Lập pháp Tiểu bang Oregon để tìm thông tin liên hệ của Thượng nghị sĩ và Đại diện của bạn hoặc gọi 1-800-332-2313. Nếu bạn cảm thấy có thêm cảm hứng, hãy gửi thư cho người biên tập trùng với tin tức về ngân sách mà chúng tôi sẽ nghe trong những ngày tới. Sau đó gửi email amy@rop.org để cho ROP biết rằng bạn đã thực hiện hành động - và vì vậy, cá nhân chúng tôi có thể cảm ơn cá nhân bạn vì đã không yêu thích trò chơi shell!

Tiếng Việt