Gặp gỡ những người làm ngân sách của Oregon

Chúng tôi tin vào sức mạnh của một nền dân chủ đang hoạt động! Để nền dân chủ của chúng ta hoạt động tốt, người dân phải tích cực tham gia vào nó quanh năm! Ủy ban Phương thức & Phương tiện Chung của Cơ quan Lập pháp Oregon (các nhà lập pháp chuẩn bị ngân sách của Tiểu bang), sẽ tổ chức các cuộc họp trên khắp Oregon để lắng nghe cộng đồng về ngân sách 2023-2025. Đây là cơ hội để quý vị được nghe trực tiếp từ các nhà lập pháp chịu trách nhiệm soạn thảo ngân sách, cho họ biết các ưu tiên của quý vị và đặt câu hỏi. Ngày và địa điểm được liệt kê dưới đây và bạn có thể đăng ký làm chứng hôm nay! Lưu ý rằng cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra tại Newport NGAY HÔM NAY, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4!

Ngân sách đề xuất 2023-2025 có vẻ sẽ đầu tư hơn $27 tỷ vào tiểu bang của chúng tôi, với gần $10 tỷ được chuyển đến Quỹ Trường học của Bang. Tuy nhiên, ngân sách không chỉ là về các con số. Mỗi mục phản ánh các quyết định về giá trị, ưu tiên, hy vọng và tầm nhìn của người dân Oregon. Tài trợ cho nhà ở, trường học, chăm sóc sức khỏe, cầu đường và đất công đều được thiết lập trong quy trình ngân sách. Trong hai năm 2023-2025, các nhà lập pháp cũng đang cân nhắc các khoản đầu tư đáng kể vào các ưu tiên như tình trạng vô gia cư, sức khỏe hành vi và người lao động của Oregon. Bạn muốn thấy những khoản tiền đó được đầu tư như thế nào?

Cân nhắc việc cùng với nhóm của bạn tham dự Roadshow gần bạn. Các vấn đề hoặc chương trình ngân sách quan trọng nhất đối với cộng đồng của bạn là gì? Bạn sẽ hỏi Ủy ban những câu hỏi gì?

Chi tiết cuộc họp Roadshow

(Một phiên họp đã được tổ chức tại Portland)

Đăng ký làm chứng trực tiếp: 

  1. Đi đến Trang web của Ủy ban Cách thức và Phương tiện.
  2. Tìm danh sách các ngày ở trên cùng bên phải và nhấp vào ngày bạn muốn tham dự
  3. Để làm chứng trực tiếp, hãy nhấp vào đăng ký để làm chứng. *Bạn không cần phải đăng ký tham dự, chỉ để làm chứng.

Gửi lời khai bằng văn bản: 

  1. Chiến dịch Fair Shot for All đã được tạo một lá thư mẫu và mẫu đơn cho lời khai bằng văn bản ở đây
  2. Ngoài ra, bạn có thể gửi thư trực tiếp cho Ủy ban Đường lối và Phương tiện Chung tại đây.

Hãy cho chúng tôi biết mọi việc diễn ra như thế nào và nhớ đăng ký Phiên họp chiến lược và thảo luận kín ở nông thôn vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 tại Albany để chia sẻ những gì bạn đã học được với những người có thiện chí từ khắp vùng nông thôn Oregon! Tìm thêm thông tin và đăng ký họp kín tại đây.

Tiếng Việt