Tổ chức đa văn hóa ở Newport

Coastal Progressives của Lincoln County, Centro de Ayuda và Dự án Tổ chức Nông thôn đã mời các thành viên cộng đồng tham gia hội thảo giáo dục phổ thông nửa ngày miễn phí do Equipo Maiz, những người bạn của chúng tôi đến từ El Salvador, trình bày vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2010. Nelson Orellana của Equipo Maiz đã tạo điều kiện cho một hội thảo cung cấp không gian để phản ánh và học hỏi lẫn nhau giữa các chủng tộc và nền văn hóa. Những người tham gia đã học về phương pháp giáo dục phổ biến như một cơ hội để thu thập kiến thức và kinh nghiệm chung của chúng tôi và sau đó hành động để thay đổi tích cực
.
Được thành lập vào năm 1983, giữa cuộc nội chiến tàn khốc của El Salvador, Equipo Maiz tạo điều kiện cho các hội thảo giáo dục phổ biến và các chương trình đào tạo cho các tổ chức cơ sở và người dân nói chung của El Salvador, tập trung vào phát triển lãnh đạo, công bằng kinh tế, bình đẳng giới, các vấn đề môi trường và sự tham gia của người dân . Họ cũng phát triển các tài liệu giáo dục tìm cách giải thích, thông qua văn bản đơn giản và hình vẽ sinh động, giàu sức gợi, các vấn đề liên quan đến chính trị và xã hội.

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt