Tiếng Tây Ban Nha – Nhắn tin, Người đưa tin + Kỹ năng Người phát ngôn – Trang trình bày

Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha của một slide trình chiếu từ một phiên họp tại Phiên họp chiến lược và họp kín ở nông thôn năm 2023. Đây là mô tả của phiên:

Phòng thí nghiệm Chiến lược Nhắn tin: Tìm hiểu thêm về Nhắn tin + Kỹ năng Người phát ngôn (Dòng dõi truyền thông, Phần 2)

Luôn muốn trở thành một phát ngôn viên hiệu quả và diễn giả trước công chúng với một thông điệp để truyền đạt? Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các thách thức về thông điệp, các chiến dịch và vấn đề cụ thể, đồng thời làm việc cùng nhau để tinh chỉnh các thông điệp. Tham gia cùng người bạn ROP và chuyên gia truyền thông chuyển động Robert Bray và cùng nhau, chúng ta sẽ giải nén và kiểm tra tin nhắn trong phòng thí nghiệm!

Bạn có thể tìm phiên bản tiếng Anh của các slide này tại đây.

Tiếng Việt