Dân quân / Phong trào Yêu nước và Công cụ Tổ chức Nông thôn

Bấm vào đây để biết chi tiết về các hành động xung quanh tiểu bang.


 BÁO CÁO CỦA DỰ ÁN TỔ CHỨC NÔNG THÔN VỀ SỰ THÀNH CÔNG TẠI QUỐC GIA HARNEY

Ngày 7 tháng 1 năm 2016

Dự án Tổ chức Nông thôn lên án việc chiếm đóng vũ trang tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Malheur là một hành động công khai của các nhóm dân quân từ bên ngoài Oregon nhằm tiếp tục chương trình nghị sự do ý thức hệ của họ định hướng. Các hoạt động của những người cư ngụ phớt lờ và không tôn trọng lời kêu gọi của cộng đồng địa phương để xử lý tình hình một cách hòa bình.

Việc đóng thế này làm phân tâm khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự và cấp bách mà cư dân của Quận Harney và phần lớn vùng nông thôn Oregon phải đối mặt. Việc làm đã biến mất và không có động cơ kinh tế mới nào thay thế được các nền kinh tế cũ dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Các dịch vụ công cộng như trường học, thư viện, an toàn công cộng và giao thông công cộng đã bị cắt giảm trong nhiều năm, khiến cộng đồng không có các dịch vụ cơ bản. Các nhóm dân quân ở nhiều vùng của vùng nông thôn Oregon đang sử dụng cuộc khủng hoảng này như một cơ hội để phát triển và tuyển mộ thành viên mới trong khoảng trống còn lại từ cơ sở hạ tầng bất ổn, định vị mình như những lựa chọn thay thế cho các dịch vụ công.

Các cộng đồng từng hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế này hiện đang phải chịu một bầu không khí ngày càng căng thẳng và tiềm ẩn bạo lực. Chúng ta cần tập trung đầu tư có ý nghĩa vào việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng công cộng để cư dân của Quận Harney có được sự hỗ trợ họ cần hàng ngày. Ở một quận còn thiếu đến mức nhiều khu vực không có khả năng tiếp cận đáng tin cậy với các dịch vụ công cơ bản, chúng ta cần những giải pháp thực sự cho cộng đồng, chứ không phải là sự phân tâm.

# # #

Liên lạc:
Jessica Campbell, Giám đốc Tổ chức, Dự án Tổ chức Nông thôn: 541-999-8144
Cara Shufelt, Giám đốc, Dự án Tổ chức Nông thôn: 503-349-3918


NGUỒN LỰC DỰ ÁN TỔ CHỨC NÔNG THÔN ĐỂ TÌM HIỂU CÁC PHONG TRÀO CỦA MILITIA VÀ PATRIOT Ở OREGON:

Để biết thêm thông tin và cập nhật hàng ngày, hãy xem Trang Facebook của ROP

CÔNG CỤ TỔ CHỨC GRASSROOTS:

Tiếng Việt