Trên Thông điệp, Với Ý nghĩa – Trang trình bày

Đây là bản trình bày slide từ một phiên tại Phiên chiến lược và họp kín ở nông thôn năm 2023. Đây là mô tả của phiên:

Trên Thông điệp, Với Ý nghĩa (Bản nhạc Giao tiếp, Phần 1)

Tìm hiểu cách thực hiện thông điệp truyền thông chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành các tuyên bố rõ ràng và lay động đối tượng mục tiêu của bạn mà không lặp lại tất cả các thông điệp của phe đối lập đồng thời nâng cao thế giới quan và giá trị của bạn. Tham gia cùng người bạn ROP và chuyên gia truyền thông phong trào Robert Bray để tìm hiểu mẫu mô hình thông báo cơ bản có thể áp dụng cho bất kỳ vấn đề nào!

Bạn có thể tìm thấy bản dịch tiếng Tây Ban Nha của các slide này tại đây.

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt