Mẹo liên lạc qua email

Email đã trở thành một trong những cách chính mà chúng ta liên lạc với nhau và với các thành viên của mình. Do đó, chúng ta cần suy nghĩ một cách chiến lược về cách chúng ta sử dụng email như một công cụ tổ chức. Mục đích là để có tin nhắn được đọc và sử dụng. Hiệu quả của email trong tổ chức của chúng tôi dựa vào việc các nhà lãnh đạo cam kết xây dựng danh tiếng cho các thông điệp ngắn gọn, phù hợp và tập trung.

Tiếng Việt