Carta de Servando Alonso Flores-Testimonio de NORCOR

Carta de Servando Alonso Flores-Testimonio de NORCOR

Phiên bản tiếng Tây Ban Nha: Servando Alonso Flores mô tả kinh nghiệm của anh ấy khi tổ chức bên trong NORCOR (Cơ sở Cải huấn Khu vực Bắc Oregon) trong khi bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan giam giữ. Anh ta hiện đang bị giam giữ ở Tacoma tại Trung tâm giam giữ Tây Bắc.

Tiếng Việt