Tổ chức Lưu các Bưu điện Nông thôn

Khi chúng tôi lần đầu tiên nhận được tin rằng Bưu điện Hoa Kỳ đang cố gắng cắt giảm các dịch vụ, bưu điện, việc làm và các trung tâm xử lý, chúng tôi đã rất tức giận và thất vọng. Quyền được sử dụng dịch vụ bưu chính được bảo đảm bởi Hiến pháp của chúng ta – làm sao nó có thể bị đe dọa? Việc mất bưu điện sẽ có ý nghĩa gì đối với hàng trăm thị trấn nhỏ trên khắp Oregon vốn phụ thuộc vào bưu điện để liên lạc, sinh kế và sức khỏe của họ? Tiết kiệm bưu điện và bảo vệ một Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ do, của và vì người dân điều hành là các quyền trong Hiến pháp của chúng ta và, đối với những người Mỹ ở nông thôn, đó cũng là việc có một nền dân chủ phát triển mạnh.

Tìm hiểu thêm trong liên kết bên dưới:

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt