Hướng dẫn máy chủ để bắc cầu phân chia, bảo vệ phẩm giá

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn quyết định thời điểm và cách thức tổ chức triển lãm kỷ niệm 30 năm thành lập ROP, "Cầu nối chia rẽ, bảo vệ phẩm giá: người dân nông thôn Oregon đã tiến lên dân chủ như thế nào kể từ năm 1992!" Hướng dẫn bao gồm các đề xuất cho các sự kiện đi kèm, tất cả các chi tiết hậu cần mà bạn có thể cần, mẫu tiến trình lập kế hoạch, tài liệu và chiến lược tiếp cận, hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông, v.v.! Bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây? Liên hệ với người tổ chức ROP địa phương của bạn hoặc gửi email sidra@rop.org để cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn máy chủ lưu trữ dựa trên những gì nhóm của bạn cần.

Tiếng Việt