Thẻ Flash loại bỏ leo thang

Người dân ở Hạt Clatsop đã tạo ra những tấm thẻ ghi chú này rất dễ in và phát tại cuộc biểu tình tiếp theo của bạn để đảm bảo tất cả những người tham gia cuộc biểu tình của bạn đều ở trên cùng một trang về cách tốt nhất để tương tác với những người phản đối.

Tiếng Việt