Briana Spencer

Briana, (cô ấy, cô ấy) là thành viên đã đăng ký của Các bộ lạc liên minh của Khu bảo tồn người da đỏ Umatilla (CTUIR) và người Puerto Rico gốc Phi. Tên bản địa của cô ấy là Šápliš Hétsin (Shup-lish Hat-seen) có nghĩa là “giống như một cơn lốc”. Cô ấy đã tham gia vào các hoạt động tích cực từ khi còn là một đứa trẻ đứng ở tiền tuyến trên đường phố hoặc trên tàu […]

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt