2022 Hóa đơn trả lại một vùng nông thôn thịnh vượng ở Oregon

Lộ trình đến một vùng nông thôn thịnh vượng ở Oregon được tạo nên từ những ưu tiên mà cộng đồng của chúng ta cần để chuyển từ đấu tranh để sinh tồn sang thực sự phát triển. Lộ trình xuất phát từ hàng trăm cuộc trò chuyện với các nhóm nhân phẩm trên khắp vùng nông thôn Oregon về những gì cộng đồng của chúng ta cần nhất khi đại dịch COVID-19 và nền kinh tế không ổn định còn […]

Đọc thêm


Web đang phát triển của chúng tôi – Trở thành người phát triển bền vững hàng tháng!

Chúng tôi có mục tiêu có 25 người đăng ký làm Người phát triển bền vững hàng tháng mới cho ROP vào tháng 9! Trở thành Người phát triển bền vững hàng tháng cho ROP và giúp chúng tôi có thu nhập ổn định hàng tháng để tập trung vào công việc xây dựng mạng lưới hơn 70 nhóm nhân phẩm tổ chức vì công lý […]

Đọc thêm

Tiếng Việt