Hành động về Trộm cắp tiền lương

Ngày 18 tháng 2 năm 2014

Kính gửi Mạng lưới Công bằng cho Người nhập cư ROP,

Tuần này, Liên minh Ngăn chặn Trộm cắp tiền lương đã hoạt động tại Điện Capitol. Người lao động đã làm chứng và Ban ROP và Thành viên Ban Cố vấn Latino đã gặp gỡ các nhà lập pháp - tất cả đều để giữ vấn đề Trộm cắp tiền lương được đặt lên hàng đầu trong phiên họp này. Nhiều người trong số các bạn, trong vài năm qua, đã tham gia vào các hành động, kêu gọi các nhà lập pháp và hành động về vấn đề này.

Chúng tôi đã yêu cầu bạn bè của mình tại Liên minh trộm cắp tiền lương tập hợp một kịch bản cuộc gọi đơn giản và thông tin cơ bản cho những người không thể dễ dàng đi đến Salem, nhưng nhận thấy vấn đề này đặc biệt gần gũi với trái tim của bạn.

Dưới đây là một kịch bản cuộc gọi ngắn - sử dụng nó như cũ hoặc sửa đổi nó. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số thông tin cơ bản về Trộm tiền lương. Cuộc gọi chỉ diễn ra trong vài phút và giúp giữ vấn đề này trong tầm ngắm của các nhà lập pháp.

Nồng nhiệt, Cara

——————————————————————-

Kịch bản cuộc gọi mẫu

Tìm nhà lập pháp và thông tin liên hệ của bạn tại đây: http://www.oregonlegislature.gov/FindYourLegislator/leg-districts.html

Xin chào. Tên tôi là __________________ và tôi là thành viên của Dự án Tổ chức Nông thôn và (điền tên nhóm địa phương của bạn vào đây).

Dự án Tổ chức Nông thôn đang làm việc để ngăn chặn một vấn đề lớn và ngày càng gia tăng ở Oregon. Vấn đề đó là ăn cắp tiền lương.

Trộm cắp tiền lương xảy ra khi người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu, không trả lương rưỡi cho giờ làm thêm, gian lận về số giờ được trả, ăn cắp tiền boa hoặc không trả lương cho người lao động.

Trộm cắp lương làm đau đầu không chỉ người lao động. Nó cũng gây tổn hại cho các cộng đồng bị cướp chi tiêu địa phương, người đóng thuế vì không thu được thuế đối với tiền lương không được trả, và những người sử dụng lao động giỏi buộc phải cạnh tranh với những người sử dụng lao động không tuân theo luật pháp.

Tăng cường luật lệ của bang, cung cấp các công cụ pháp lý mới cho người lao động và bắt tất cả người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp tiền lương sẽ làm giảm tình trạng ăn cắp tiền lương ở Oregon. Vui lòng liên hệ với các đại diện lập pháp của bạn và thúc giục họ ủng hộ các luật mới và tăng cường thực thi các luật hiện hành. Điều này sẽ làm giảm tình trạng trộm cắp tiền lương ở Oregon.

——————————————————————-

Trộm cắp tiền lương là gì

Tiên công trộm cắp không trả công cho người lao động cho một số hoặc tất cả công việc của họ. Nó xảy ra khi người sử dụng lao động:

 • trả ít hơn mức lương tối thiểu,
 • không trả thời gian và một nửa cho thời gian làm thêm giờ,
 • buộc nhân viên làm việc 'không công' hoặc trả họ bằng tiền mặt,
 • phát hành phiếu lương bị trả lại,
 • ăn cắp tiền boa,
 • từ chối các bữa ăn và thời gian nghỉ ngơi được yêu cầu hợp pháp, và
 • hoàn toàn không trả lương cho người lao động.

Ăn cắp tiền lương cũng xảy ra khi nhân viên bị phân loại nhầm là nhà thầu độc lập. Sau đó, các yêu cầu về tiền lương tối thiểu và tiền làm thêm giờ không được áp dụng. Ngoài ra, người lao động không được bảo vệ việc làm và các quyền lợi cơ bản như bồi thường cho người lao động và thất nghiệp.

Ăn cắp tiền lương là một yếu tố quan trọng trong "Bât binh đẳng thu nhập."  Tầng lớp trung lưu đang biến mất. Mỹ đã mất hàng triệu việc làm với mức lương trung bình và thay thế chúng bằng những công việc có mức lương thấp, nơi tình trạng ăn cắp tiền lương diễn ra phổ biến. Ngoài ra, hành vi trộm cắp tiền lương làm giảm mức lương cơ bản cho tất cả mọi người.

Kết quả của Trộm cắp tiền lương là gì

 • Người lao động không được trả lương cho sức lao động của họ thì không thể trả tiền thuê nhà hoặc mua thực phẩm.
 • Các cộng đồng bị cướp chi tiêu của địa phương.
 • Lương của những người lao động khác giảm xuống.
 • Người đóng thuế và các tiểu bang bị mất tiền vì không thể thu được thuế đối với tiền lương chưa thanh toán.
 • Người sử dụng lao động tuân thủ pháp luật trả lương đủ sống không thể cạnh tranh với những kẻ gian lận không trả lương cho người lao động của họ.

Mức độ phổ biến của Trộm cắp tiền lương

 • Trên toàn quốc, hơn 2/3 số người lao động có mức lương thấp tại ba thành phố lớn của Hoa Kỳ đã báo cáo về hành vi trộm cắp tiền lương trong tuần làm việc trước đó.
 • Ở Oregon, người lao động đã nộp gần 9900 yêu cầu về tiền lương với BOLI trong khoảng thời gian sáu năm. Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì một tỷ lệ nhỏ nạn nhân của các vụ trộm cắp tiền lương yêu cầu bồi thường.

 

 

Tiếng Việt