Cứu trợ & Suy ngẫm

Ngày 8 tháng 11 năm 2012

Kính gửi ROPnetters!

Tuần này chúng ta sẽ ăn mừng, và nếu bạn giống tôi, hãy cảm thấy nhẹ nhõm. Đêm thứ Ba, chúng tôi đã chứng kiến một số chiến thắng thực sự - đất nước của chúng tôi đã bầu lại một tổng thống da đen giữa rất nhiều phản ứng dữ dội, một số tiểu bang đã thông qua hôn nhân đồng tính, những người thách thức "tính hợp pháp" của hành vi cưỡng hiếp đã bị người dân từ chối, và ngay cả khi lịch sử cho chúng ta biết rằng một tổng thống là thường không được bầu lại với tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy, đa số cử tri vẫn từ chối một ứng cử viên của giới thượng lưu. Những kết quả bầu cử này là một chiến thắng.

Cuộc bầu cử này cũng là một lời kêu gọi - một lời kêu gọi nhằm giải quyết những cuộc khủng hoảng đã khiến những tháng vừa qua trở nên biến động. Hàng triệu người bắt đầu các cuộn cử tri, hàng dài 7 giờ để bỏ phiếu, hàng tỷ người giàu chi tiêu cho các quảng cáo chiến dịch. Một nền dân chủ vẫn đang bị bao vây, đặc biệt là đối với các cộng đồng da màu.

Khi có nhiều phân tích hơn theo cách của chúng tôi, tôi tự hỏi cuộc bầu cử này sẽ xoay quanh vấn đề chủng tộc như thế nào. Cuộc trò chuyện ban đầu trên hầu hết các phương tiện truyền thông lớn (và nhỏ) là một đảng nào thu hút được hầu hết các cử tri da trắng phải thích ứng nếu họ mong đợi nắm giữ bất kỳ quyền lực nào ở quốc gia này trong tương lai.

Sẽ còn rất nhiều điều để giải nén về cuộc bầu cử này. Nhưng tuần này, chúng ta hãy ăn mừng. Hãy tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm đi kèm với những chiến thắng này. Và chúng ta hãy đánh giá cao tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau hoàn thành trong chu kỳ bầu cử này.

Cảm ơn và chúc mừng tất cả những người dân nông thôn và thị trấn nhỏ Oregon đã giúp làm nên khoảnh khắc này - những người đã phân phát hơn 45.000 Hướng dẫn viên dành cho cử tri STAND bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ở mọi quận ở Oregon, cho những người đã gọi điện lịch sự tới Cơ quan bầu cử Hoa Kỳ đang phát triển trong quận, những người đã gõ cửa và trò chuyện với hàng xóm. Công việc của mọi người hàng ngày trong cộng đồng của chúng ta sẽ tạo ra kết quả bầu cử mà chúng ta cần và cuối cùng là phong trào chúng ta cần cho dân chủ và công lý thực sự.

Nhiệt liệt,
Cara

Tiếng Việt