KTA: Giáo dục Dân chủ cho Mọi người

Bối cảnh: Hoạt động Bàn bếp (KTA) là một hoạt động hàng tháng của Dự án Tổ chức Nông thôn. Ý tưởng là những hành động nhỏ có thể dẫn đến kết quả tập thể mạnh mẽ khi các nhóm người tập hợp lại để hoàn thành cùng một hành động trên toàn bang Oregon. ROP hoạt động để giữ cho mỗi KTA có thể đạt được một cách dễ dàng để các nhóm có dự án khác hoặc các nhóm có năng lượng tức thời hạn chế vẫn có thể hoàn thành KTA mỗi tháng.

TẠI SAO CÓ HOẠT ĐỘNG NÀY?

Một trong những vấn đề lớn nhất mà vùng nông thôn Oregon phải đối mặt là sự xói mòn niềm tin vào chính quyền địa phương và vào chính nền dân chủ. Để bảo vệ nền dân chủ và thu hút những người mới tham gia phong trào vì nhân phẩm và công lý, chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ cho mọi người biết nên bỏ phiếu cái gì và khi nào. Hoạt động của tháng này là đánh giá những cơ hội giáo dục dân chủ nào đang diễn ra trong khu vực của bạn và tìm ra nơi nào nhóm của bạn có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực này trong năm tới. 

Một đám đông tụ tập quanh các bàn tại một sự kiện ngoài trời.

HOẠT ĐỘNG LÀ GÌ?

Năm ngoái, Linn Benton NAACP, một nhóm nhân phẩm do tình nguyện viên điều hành, muốn tạo cơ hội giáo dục về dân chủ với hai mục tiêu: (1) giúp các thành viên cộng đồng tiếp cận những nguyên tắc quan trọng để một chính phủ dân chủ phát triển, và ( 2) động viên người dân tích cực bảo vệ dân chủ.

Họ quyết định biến nó thành một sự kiện xã hội, vui vẻ và gọi nó là “đào tạo vòng quanh công dân”, thiết lập nó với các trạm mà mọi người luân phiên đi qua, cùng với đồ ăn và âm nhạc. Năm nay tại Phiên họp Chiến lược và Hội nghị Nông thôn, các nhà lãnh đạo về phẩm giá con người đã đặt ra những câu hỏi cho ban tổ chức sự kiện về cách thực hiện một dự án tương tự trong cộng đồng của họ. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc với Susan, một trong những người lãnh đạo tình nguyện của Linn Benton NAACP để đưa ra bộ công cụ này cùng nhau dựa trên những gì họ đã học được! 

CÁCH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG:

1. Tập hợp nhóm nhân phẩm của bạn lại với nhau. Mùa tựu trường là thời điểm tuyệt vời để tụ tập lại nếu bạn đang tản bộ trong gió trong mùa hè này!

2. Xem lại MỚI! Bảo vệ Dân chủ: Hướng dẫn Đào tạo Mạch Công dân, được tổ chức bởi Susan Leonard, người đã giúp tổ chức sự kiện Bảo vệ Dân chủ ở Quận Benton vào năm 2022. Sự kiện này miễn phí và mở cửa cho công chúng, đồng thời thu hút 80 thành viên cộng đồng đến thưởng thức các đài âm nhạc, ẩm thực và giáo dục cùng các chuyên gia phát biểu về các chủ đề bao gồm cả an ninh bầu cử địa phương; thông tin sai lệch, tuyên truyền và tin giả; ứng cử 101; và hơn thế nữa! 

3. Liên hệ với thư ký quận của bạn để xem họ có kế hoạch giáo dục bầu cử nào cho năm tới. Thư ký Quận Jefferson đang làm việc với Trường Trung học Madras để cho tất cả học sinh thấy cách máy đếm phiếu của họ hoạt động và tổ chức một cuộc bầu cử mô phỏng với toàn trường trung học vào đầu năm 2024. Thư ký của bạn có dự định điều gì tương tự không? Họ có quan tâm đến việc cộng tác với nhóm của bạn về điều gì đó khác biệt không?

4. Lập kế hoạch về cách giáo dục dân chủ phù hợp với cách tổ chức nhóm của bạn trước cuộc bầu cử năm 2024:

  • Bạn có muốn tổ chức một Khóa đào tạo về Bảo vệ Dân chủ: Đào tạo về Công dân không? 
  • Bạn có đang đăng ký cử tri cùng với công việc hỗ trợ lẫn nhau không?
  • Bạn sẽ chia sẻ các công cụ về cách chống lại thông tin sai lệch khi gõ cửa từng nhà cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 5 chứ?
  • Tất cả những điều trên?

5. Hãy cho chúng tôi biết kế hoạch của bạn! E-mail sidra@rop.org để chia sẻ thông tin cập nhật của bạn và đừng ngần ngại liên hệ để được hỗ trợ nếu bạn cảm thấy khó khăn! 

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt