Chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người

HỖ TRỢ CẢI CÁCH SỨC KHỎE CHO GIA ĐÌNH & TRẺ EM
Tháng 11 năm 2009
 
Kính gửi Tổng thống Barack Obama, Thượng nghị sĩ Harry Reid, Diễn giả Nancy Pelosi và các thành viên Quốc hội:
 
Giống như bạn, chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của đất nước này. Chúng tôi đồng ý với bà Yi, người luôn mơ ước một ngày mà bất kỳ ai cũng có thể tự tin đi khám bệnh. Xin hãy ủng hộ mạnh mẽ cho tất cả cư dân, phụ huynh, chủ doanh nghiệp nhỏ và công nhân, thanh niên, tình nguyện viên và người cao niên của tiểu bang chúng ta, được sống lành mạnh. Đã đến lúc phải thông qua luật cải cách y tế bao gồm tất cả con người. Chúng ta càng chờ đợi lâu, điều đó sẽ càng gây tổn hại cho gia đình chúng ta, và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và chính phủ của chúng ta. Chúng ta không nên bắt mọi người phải chờ đợi 5 năm để tìm kiếm sự chăm sóc y tế khi họ đang làm việc với mức lương thấp. Hãy ủng hộ tất cả các gia đình và trẻ em:
  1. Làm cho chính phủ liên bang trả phần công bằng của họ bằng cách loại bỏ giới hạn năm năm của họ đối với những người nhập cư hợp pháp trong Medicaid và Medicare
  2. Làm cho cải cách y tế phù hợp với mọi người bằng cách cho phép công chúng tiếp cận để mua tùy chọn công khai trên thị trường bảo hiểm y tế mới
  3. Cho phép tất cả những người trợ cấp cho hệ thống y tế tham gia vào nó và đưa ra các quyết định về sức khỏe sáng suốt, bất kể tình trạng nhập cư

 

Tiếng Việt