Được trả tiền trong mùa lễ này

Chúng tôi gửi những lời chúc ấm áp đến bạn và gia đình của bạn trong kỳ nghỉ lễ này!

Những ngày lễ kỷ niệm và truyền thống gia đình này nên là một điểm sáng trong năm, nhưng hành vi ăn cắp tiền lương lại làm đen tối những ngày này đối với nhiều công nhân và gia đình của họ - những người Oregon không nhận được tiền lương mà họ kiếm được một cách hợp pháp. Những người lao động tạm thời được thuê để chặt cây thông Noel, bán quà và chuẩn bị bữa ăn cho ngày lễ đặc biệt dễ bị đánh cắp tiền lương, và một số sẽ về nhà với gia đình mà không có tiền lương mà họ đã kiếm được và họ rất cần.

Hãy dành một chút thời gian để xem video này về một công nhân bị ăn cắp tiền lương trong kỳ nghỉ lễ.

Với tinh thần hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người, chúng tôi yêu cầu bạn sát cánh với chúng tôi để chống lại nạn trộm lương và giúp công nhân của Oregon được trả công cho sức lao động của họ!

ROP là một phần của chiến dịch Ngăn chặn Trộm cắp tiền lương. Chúng tôi gửi lời kêu gọi hành động bên dưới khi biết rằng những hành động hỗ trợ nhỏ từ người dân trên toàn tiểu bang là điều sẽ giúp chúng tôi giành được những thay đổi thực sự trong năm nay trong cơ quan lập pháp!  Ký cam kết sát cánh cùng chúng tôi và đọc tiếp bên dưới để biết thêm thông tin cơ bản!


Ký tên vào Cam kết ngăn chặn hành vi trộm cắp tiền lương!

Bằng cách cam kết ngăn chặn hành vi trộm cắp tiền lương, bạn sẽ tham gia cùng hàng trăm người dân Oregon khác trong việc hỗ trợ một chiến dịch toàn tiểu bang do Liên minh Oregon ngăn chặn hành vi trộm cắp tiền lương, trong đó Dự án Tổ chức Nông thôn là một phần. Cùng với hơn 30 nhóm lao động, đức tin và cộng đồng, chúng tôi đang nỗ lực để người sử dụng lao động khó từ chối thanh toán cho người lao động và người lao động dễ dàng thu tiền lương hơn.

Khi chúng ta chuẩn bị cho phiên họp lập pháp năm 2013 của Oregon, hãy cho các nhà lập pháp tiểu bang của chúng ta biết có bao nhiêu người dân Oregon quan tâm đến việc ăn cắp tiền lương và sẽ tìm kiếm họ để nắm quyền lãnh đạo. Nếu bạn đã thực hiện cam kết, bạn cũng có thể giúp đỡ bằng cách khuyến khích bạn bè và gia đình thêm tên của họ!

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng nhiều người khác trên toàn tiểu bang để hỗ trợ mức lương hợp pháp cho tất cả công nhân của Oregon. Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các gia đình ở Oregon, trong những kỳ nghỉ trong tương lai, sẽ không phải lo lắng về tiền lương bị đánh cắp.

Tái bút Khi bạn đã cam kết, bạn cũng có thể theo dõi chiến dịch ngăn chặn hành vi trộm cắp tiền lương trên facebook bằng cách “thích” trang “Bảo vệ người lao động Oregon”.

Tiếng Việt