Blackberry Pie Society nói rằng nó giống như nó là

Nếu bạn đang cảm thấy bối rối về tất cả các điều khoản khác nhau của kích thích kinh tế và cách bạn có thể hưởng lợi từ chúng, thì bạn không phải là người duy nhất. Nhóm thành viên ROP Blackberry Pie Society ở Cottage Grove ở Hạt Lane đã quyết định sắp xếp thông tin chi tiết và tìm ra những phần nào của yếu tố kích thích mà các thành viên cộng đồng thường xuyên có thể muốn biết.

Họ viết, “Đạo luật Khôi phục và Tái đầu tư của Hoa Kỳ năm 2009, mà Tổng thống Obama đã ký vào ngày 17 tháng 2, bao gồm các điều khoản được thiết kế để giúp bạn và cộng đồng của bạn.”

Nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống tài liệu một trang mà họ đã tổng hợp lại cho chúng tôi.

Tiếng Việt