Phiên họp lập pháp Oregon 2011

Oregon, giống như hầu hết các bang, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng doanh thu nghiêm trọng. Các quốc gia đang chịu tác động của các ưu tiên tài trợ quốc gia đặt lợi nhuận doanh nghiệp và tổ hợp công nghiệp quân sự lên trên con người và cộng đồng.

ROP của Phiên họp lập pháp này và các nhóm nhân phẩm thành viên của nó kêu gọi các nhà lập pháp của chúng ta:

Đặt mọi người lên trên hết: phúc lợi của con người là chỉ số của sự thành công về kinh tế

Chịu trách nhiệm: những người chịu trách nhiệm cho cuộc suy thoái kinh tế

Thúc đẩy bảo mật thực sự: thông qua trao quyền cho cộng đồng và bảo tồn năng lượng

* Đọc Nền tảng lập pháp ROP

* Thông tin thêm về Ngân hàng Nhà nước Oregon

* Thông tin thêm về Giấy phép lái xe và Bộ công cụ cấp phép trình điều khiển

* Thông tin thêm về Pluân chuyển Công nhân khỏi Trộm cắp tiền lương

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt